thuycao

Member / Cấp bậc: 1
TP.HCM
Tham gia: 12-08-2006
  • Đã xem: 2156 trang
  • Lượt Fav: 0
  • Lượt watch: 0
  • ZDA point: 218

TỰ GIỚI THIỆU

câu nói yêu thích nhất:
"tôi là nguời lái con tàu số mệnh chứ không phải là hành khách"
tôi đang cố thực hiện câu nói này

Bạn bè Tất cả

  • maxmax
  • monsterrrousmonsterrrous
  • judazjudaz
  • zinphzinph

LƯU BÚT

Xem tất cả